چغندر علوفه ای

تماس برای قیمت

نام علمی چغندر علوفه ای: Beta vulgaris subsp. vulgaris L

درصد خلوص بذر چعندر علوفه ای: 98%

درصد قوه نامیه بذر چغندر علوفه ای: 92%

وزن هزاردانه چغندر علوفه ای: 19/5 گرم

دستورالعمل كاشت- داشت و برداشت چغندر علوفه اي:

الف: كاشت چغندر علوفه ای

 1. تاريخ كاشت چغندر علوفه ای:نيمه مرداد لغايت اواخر مرداد
 2. نوع خاك مناسب برای کاشت چغندر علوفه ای:رسي شني
 3. عمق كاشت بذر چغندر علوفه ای:5-3 سانتيمتر
 4. مقدار بذر مصرفي چغندر علوفه ای در هکتار:25 كيلوگرم در هكتار
 5. نوع بذر چغندر علوفه ای:علوفه اي مرغوب
 6. شخم چغندر علوفه ای:دو شخم عميق و نيمه عميق عمود بر هم جهت خرد كردن كلوخه ها.
 7. روش كاشت چغندر علوفه ای:به صورت كرتي
 8. كوددهي چغندر علوفه ای:50 تن كود دامي در هكتار + 300 كيلوگرم كود فسفاته + 300 كيلوگرم كود پتاسه قبل از شخم اول و يا بعد از شخم اول و مجدداً شخم دوم و 350 كيلوگرم كودهاي ازته به صورت سرك در چند نوبت بصورت تقسيط 
 9. روش آبياري چغندر علوفه ای:به صورت غرقابي
 10. سله شكني چغندر علوفه ای:جهت حفظ رطوبت خاك و سبز شدن بذر و قطع آبياري تا كاملاً گياه تشنه گردد به منظور نفوذ ريشه به اعماق خاك 

ب: داشت

 1. روش آبياري چغندر علوفه ای:آبياري به فاصله 10-8 روز حدود 11 نوبت
 2. وجين كردن چغندر علوفه ای
 3. تنك كردن چغندر علوفه ای:در دو نوبت انجام شود به طوريكه فاصله بوته ها تقريباً حدود 25-20 سانتيمتر شود.
 4. مبارزه شيميايي چغندر علوفه ای:عليه برگخوار

ج: برداشت چغندر علوفه ای

 1. زمان برداشت چغندر علوفه ای:آذر ماه و در طول زمستان تا اوايل بهار به مصرف دام مي رسد.
 2. عملكرد چغندر علوفه ای در هکتار:حدود 70-50 تن

 

 

نام علمی چغندر علوفه ای: Beta vulgaris subsp. vulgaris L

درصد خلوص بذر چعندر علوفه ای: 98%

درصد قوه نامیه بذر چغندر علوفه ای: 92%

وزن هزاردانه چغندر علوفه ای: 19/5 گرم

دستورالعمل كاشت- داشت و برداشت چغندر علوفه اي:

الف: كاشت چغندر علوفه ای

 1. تاريخ كاشت چغندر علوفه ای:نيمه مرداد لغايت اواخر مرداد
 2. نوع خاك مناسب برای کاشت چغندر علوفه ای:رسي شني
 3. عمق كاشت بذر چغندر علوفه ای:5-3 سانتيمتر
 4. مقدار بذر مصرفي چغندر علوفه ای در هکتار:25 كيلوگرم در هكتار
 5. نوع بذر چغندر علوفه ای:علوفه اي مرغوب
 6. شخم چغندر علوفه ای:دو شخم عميق و نيمه عميق عمود بر هم جهت خرد كردن كلوخه ها.
 7. روش كاشت چغندر علوفه ای:به صورت كرتي
 8. كوددهي چغندر علوفه ای:50 تن كود دامي در هكتار + 300 كيلوگرم كود فسفاته + 300 كيلوگرم كود پتاسه قبل از شخم اول و يا بعد از شخم اول و مجدداً شخم دوم و 350 كيلوگرم كودهاي ازته به صورت سرك در چند نوبت بصورت تقسيط 
 9. روش آبياري چغندر علوفه ای:به صورت غرقابي
 10. سله شكني چغندر علوفه ای:جهت حفظ رطوبت خاك و سبز شدن بذر و قطع آبياري تا كاملاً گياه تشنه گردد به منظور نفوذ ريشه به اعماق خاك 

ب: داشت

 1. روش آبياري چغندر علوفه ای:آبياري به فاصله 10-8 روز حدود 11 نوبت
 2. وجين كردن چغندر علوفه ای
 3. تنك كردن چغندر علوفه ای:در دو نوبت انجام شود به طوريكه فاصله بوته ها تقريباً حدود 25-20 سانتيمتر شود.
 4. مبارزه شيميايي چغندر علوفه ای:عليه برگخوار

ج: برداشت چغندر علوفه ای

 1. زمان برداشت چغندر علوفه ای:آذر ماه و در طول زمستان تا اوايل بهار به مصرف دام مي رسد.
 2. عملكرد چغندر علوفه ای در هکتار:حدود 70-50 تن

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
 • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display