تماس برای قیمت

گیاه وشا | Dorema Ammoniacum :

مرفولوژی

گیاهی علفی، پایا به ارتفاع 180 تا 250 سانتی متر، ساقه به قطر 3 تا6 سانتی متر، در بالا با شاخه های متناوب پانیکولی، در ابتدا زرد کاهی، سبز رنگ، سرانجام قهوه ای شونده، برگ ها دارای پهنک بزرگ، همگی قاعده ای، سه بخشی، قطعات اولیه شانه ای ، به ندرت دو بار شانه ای، قطعات انتهایی بزرگ، همگی به محور پهن چسبیده، دمبرگ و محور برگ ضخیم، گل آذین چتر مرکب واقع بر روی ساقه های فرعی، گل ها بسیار کوچک، میوه شیزوکارپ با کرک های سفید، هلویی و پشمالو

اقلیم

خشک بیابانی سرد، فرخشک سرد و در سطوح بسیار کمی نیمه خشک سرد

بارندگی

متوسط بارندگی سالیانه 120 تا 300 میلیمتر، اکثر کمتر از 250 میلی متر، عمده ریزش ها از توع باران.

خاک: کم عمق تا نیمه عمیق، بافت عموما سبک گاهی متوسط( لومی شنی، شنی لومی)،شوری متغیر، عموما بدون شوری، گاهی شور با EC حدود 9 میلی موس بر سانتی متر، کمی قلیایی(PH از 8 تا 8.5) آهکی، عموما دارای مقدار زیادی گچ در طبقات زیرین.

فنولوژی

شروع جوانه زدن بذر و یا رشد رویشی پایه های قدیمی از اواخر اسفند، در پایه هایی که سال های قبل از بلوغ را طی می نمایند تنها برگ و ساقه بوجود آمده و در اواخر تابستان گیاه بخواب می رود. در پایه هایی که سال آخر عمر خود را می گذرانند، گلدهی اوایل اردیبهشت، بذردهی اواخر خرداد، رسیدن بذر نیمه دوم تیرماه، سپس ریشه پوسیده و گیاه از بین می رود.

تکثیر: تجدید حیات از طریق بذر، وزن هزار دانه 10 گرم، قوه نامیه بذر تازه برداشت شده 20 درصد.

 

گیاه وشا | Dorema Ammoniacum :

مرفولوژی

گیاهی علفی، پایا به ارتفاع 180 تا 250 سانتی متر، ساقه به قطر 3 تا6 سانتی متر، در بالا با شاخه های متناوب پانیکولی، در ابتدا زرد کاهی، سبز رنگ، سرانجام قهوه ای شونده، برگ ها دارای پهنک بزرگ، همگی قاعده ای، سه بخشی، قطعات اولیه شانه ای ، به ندرت دو بار شانه ای، قطعات انتهایی بزرگ، همگی به محور پهن چسبیده، دمبرگ و محور برگ ضخیم، گل آذین چتر مرکب واقع بر روی ساقه های فرعی، گل ها بسیار کوچک، میوه شیزوکارپ با کرک های سفید، هلویی و پشمالو

اقلیم

خشک بیابانی سرد، فرخشک سرد و در سطوح بسیار کمی نیمه خشک سرد

بارندگی

متوسط بارندگی سالیانه 120 تا 300 میلیمتر، اکثر کمتر از 250 میلی متر، عمده ریزش ها از توع باران.

خاک: کم عمق تا نیمه عمیق، بافت عموما سبک گاهی متوسط( لومی شنی، شنی لومی)،شوری متغیر، عموما بدون شوری، گاهی شور با EC حدود 9 میلی موس بر سانتی متر، کمی قلیایی(PH از 8 تا 8.5) آهکی، عموما دارای مقدار زیادی گچ در طبقات زیرین.

فنولوژی

شروع جوانه زدن بذر و یا رشد رویشی پایه های قدیمی از اواخر اسفند، در پایه هایی که سال های قبل از بلوغ را طی می نمایند تنها برگ و ساقه بوجود آمده و در اواخر تابستان گیاه بخواب می رود. در پایه هایی که سال آخر عمر خود را می گذرانند، گلدهی اوایل اردیبهشت، بذردهی اواخر خرداد، رسیدن بذر نیمه دوم تیرماه، سپس ریشه پوسیده و گیاه از بین می رود.

تکثیر: تجدید حیات از طریق بذر، وزن هزار دانه 10 گرم، قوه نامیه بذر تازه برداشت شده 20 درصد.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display