شبدر ایرانی

شبدر ایرانی یک چین- شبدر ایرانی سه چین - شبدر ایرانی هفت چین
تماس برای قیمت

نام علمی شبدر ایرانی: Trifolium resupinatum

درصد خلوص بذر شبدر ایرانی: 97%

درصد قوه نامیه بذر شبدر ایرانی99%

وزن هزار دانه شبدر ایرانی: 1/4 گرم

تاريخ کاشت شبدر ایرانی:
کشت شبدر ايراني در مناطق سردسير و نيمه سردسير کشور از نيمه شهريور تا نيمه مهرماه قابل توصيه است. کشت بهاره هم در برخي مناطق متداول است.
ميزان بذر مصرفی شبدر ایرانی:
مقدار بذر مصرفي با توجه به هدف کاشت، نوع خاک، تاريخ کاشت، نحوه تهيه بستر و قوه ناميه متغير است. به طور کلی میزان بذر مصرفی  شبدر ایرانی 5-8 کيلوگرم توصيه مي شود که اين ميزان تا 22 کيلوگرم در هکتار هم بطور توصیه مي گردد.
روش کاشت  شبدر ایرانی:
بذر کاري به صورت دستپاش يا به وسيله ماشين هاي بذر افشان انجام مي گيرد. در زمين هاي نامرغوب و آب و هواي گرم و خشک بذر کمتري مصرف مي گردد. در روش مکانيزه فاصله خطوط مناسب براي توليد بذر 20-30 سانتی متر و برای تولید علوفه 50-60 سانتی متر است. 
آبياري  شبدر ایرانی:
شبدر به رطوبت خاک خيلي حساس است. عملکرد و طول رشد آن به شدت تحت تاثير آبياري قراردارد. به طوری متوسط هر 7-10 روز يکبار آبياري مناسب است. بعد از هر چين برداري بايد آبياري انجام شود. 
آفات و بيماريها  شبدر ایرانی:
از مهمترين آفاتي که به شبدر حمله مي کند و ميزان محصول را کاهش مي دهند مي توان به شته ها و سرخرطومي تخمدان شبدر اشاره نمود، که با توجه به پايين بودن تراکم جمعيت آفت و خسارت ناشي از آنها ، نيازي به کنترل شيميايي اختصاصي بر عليه آنها نيست. در خصوص سرخرطومي تخمدان شبدر که اغلب در مزارع بذري مشاهده مي شود، به علت تدريجي و طولاني بودن تخم ريزي، پيش بيني زمان دقيق مبارزه مشکل مي باشد. از بيماريهاي مهم شبدر در ايران مي توان به لکه سياه شبدر، سفيدک دروغي و حقيقي و پوسيدگي ريشه اشاره نمود که در حال حاضر خسارت آنها اقتصادي نيست.

برداشت  شبدر ایرانی:
بهترين زمان برداشت علوفه شبدر ايراني، زمان 25-50 درصد گلدهي است و در صورت استفاده براي چرا بايد در موقعي که گياه هنوز کاملاً نرسيده اقدام به چرا کرد و در موقع چرا بايد از نفخ کردن حيوانات به وسيله تغذيه با کاه يا يونجه خشک جلوگيري کرد. محصول ساليانه يک هکتار شبدر ايراني حدود 25-30 تن علوفه تر و حدود 4 تا 6 تن علوفه خشک مي باشد و چون گل هاي زيادي دارد باعث جلب زنبورها شده، زنبورها مي توانند در توليد بيشتر بذر نيز موثر باشند. بهترين موقع برداشت بذر زماني است که نيام ها به رنگ قهوه اي روشن در آمده باشند و پيش از آنکه ميوه ها به قدري خشک شوند که ريزش کنند، مزرعه را درو مي کنند. از يک هکتار شبدر ايراني 400 تا 600 کيلوگرم بذر بدست مي آید.

شرکت پاکان بذر اصفهان تولید کننده انواع بذر شبدرایرانی هفت چین و سه چین با خلوص و قوه نامیه استاندارد می  باشد.

 

 

نام علمی شبدر ایرانی: Trifolium resupinatum

درصد خلوص بذر شبدر ایرانی: 97%

درصد قوه نامیه بذر شبدر ایرانی99%

وزن هزار دانه شبدر ایرانی: 1/4 گرم

تاريخ کاشت شبدر ایرانی:
کشت شبدر ايراني در مناطق سردسير و نيمه سردسير کشور از نيمه شهريور تا نيمه مهرماه قابل توصيه است. کشت بهاره هم در برخي مناطق متداول است.
ميزان بذر مصرفی شبدر ایرانی:
مقدار بذر مصرفي با توجه به هدف کاشت، نوع خاک، تاريخ کاشت، نحوه تهيه بستر و قوه ناميه متغير است. به طور کلی میزان بذر مصرفی  شبدر ایرانی 5-8 کيلوگرم توصيه مي شود که اين ميزان تا 22 کيلوگرم در هکتار هم بطور توصیه مي گردد.
روش کاشت  شبدر ایرانی:
بذر کاري به صورت دستپاش يا به وسيله ماشين هاي بذر افشان انجام مي گيرد. در زمين هاي نامرغوب و آب و هواي گرم و خشک بذر کمتري مصرف مي گردد. در روش مکانيزه فاصله خطوط مناسب براي توليد بذر 20-30 سانتی متر و برای تولید علوفه 50-60 سانتی متر است. 
آبياري  شبدر ایرانی:
شبدر به رطوبت خاک خيلي حساس است. عملکرد و طول رشد آن به شدت تحت تاثير آبياري قراردارد. به طوری متوسط هر 7-10 روز يکبار آبياري مناسب است. بعد از هر چين برداري بايد آبياري انجام شود. 
آفات و بيماريها  شبدر ایرانی:
از مهمترين آفاتي که به شبدر حمله مي کند و ميزان محصول را کاهش مي دهند مي توان به شته ها و سرخرطومي تخمدان شبدر اشاره نمود، که با توجه به پايين بودن تراکم جمعيت آفت و خسارت ناشي از آنها ، نيازي به کنترل شيميايي اختصاصي بر عليه آنها نيست. در خصوص سرخرطومي تخمدان شبدر که اغلب در مزارع بذري مشاهده مي شود، به علت تدريجي و طولاني بودن تخم ريزي، پيش بيني زمان دقيق مبارزه مشکل مي باشد. از بيماريهاي مهم شبدر در ايران مي توان به لکه سياه شبدر، سفيدک دروغي و حقيقي و پوسيدگي ريشه اشاره نمود که در حال حاضر خسارت آنها اقتصادي نيست.

برداشت  شبدر ایرانی:
بهترين زمان برداشت علوفه شبدر ايراني، زمان 25-50 درصد گلدهي است و در صورت استفاده براي چرا بايد در موقعي که گياه هنوز کاملاً نرسيده اقدام به چرا کرد و در موقع چرا بايد از نفخ کردن حيوانات به وسيله تغذيه با کاه يا يونجه خشک جلوگيري کرد. محصول ساليانه يک هکتار شبدر ايراني حدود 25-30 تن علوفه تر و حدود 4 تا 6 تن علوفه خشک مي باشد و چون گل هاي زيادي دارد باعث جلب زنبورها شده، زنبورها مي توانند در توليد بيشتر بذر نيز موثر باشند. بهترين موقع برداشت بذر زماني است که نيام ها به رنگ قهوه اي روشن در آمده باشند و پيش از آنکه ميوه ها به قدري خشک شوند که ريزش کنند، مزرعه را درو مي کنند. از يک هکتار شبدر ايراني 400 تا 600 کيلوگرم بذر بدست مي آید.

شرکت پاکان بذر اصفهان تولید کننده انواع بذر شبدرایرانی هفت چین و سه چین با خلوص و قوه نامیه استاندارد می  باشد.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display