پاکت خانگی مارچوبه

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

مارچوبه

Asparagus

24 ساعت در آب خيسانده شود/35-15  درجه سانتي گراد

در مناطق گرم(پاييز يا اوايل بهار) و در مناطق سرد( اوايل بهار)

بذركاري مستقيم و نشاءكاري و تكثير ريزوم

فاصله بين رديف ها 50-40 و فاصله بين دو بوته 10-7 سانتي متر

عمیق ، حاصلخیز ، خنک ، آفتابگیر ، قوی و با زهکشی خوب

سال اول و دوم(آبياري شياري) و سال سوم (جوي و پشته اي)

دو سال پس از كاشت(گاهي 3 سال)

5-2 كيلوگرم در هكتار

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

مارچوبه

Asparagus

24 ساعت در آب خيسانده شود/35-15  درجه سانتي گراد

در مناطق گرم(پاييز يا اوايل بهار) و در مناطق سرد( اوايل بهار)

بذركاري مستقيم و نشاءكاري و تكثير ريزوم

فاصله بين رديف ها 50-40 و فاصله بين دو بوته 10-7 سانتي متر

عمیق ، حاصلخیز ، خنک ، آفتابگیر ، قوی و با زهکشی خوب

سال اول و دوم(آبياري شياري) و سال سوم (جوي و پشته اي)

دو سال پس از كاشت(گاهي 3 سال)

5-2 كيلوگرم در هكتار

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display