پاکت خانگی لوبیا سبز

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

لوبيا سبز

green

bean

در صورتي كه 12 تا 24 ساعت قبل از كاشت بذر را در آب بخيسانيد گياه زودتر سبز مي شود./30-15 درجه سانتي گراد

مناطق گرم و معتدل اواسط فروردين ماه و مناطق سردسير خرداد ماه

رديفي

فاصله دو بوته 20-15 سانتي متر و فاصله دو رديف 100-60 سانتي متر

خاکهای رسی شنی می باشد pH بین 5/5 تا 5/6

آبياري منظم هفته اي يكبار(در زمان گلدهي مرتب)

70-50 روز پس از كاشت(بذر ها داخل غلاف 25 درصد اندازه واقعي آنها باشد)

17-20 كيلوگرم در هكتار

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

لوبيا سبز

green

bean

در صورتي كه 12 تا 24 ساعت قبل از كاشت بذر را در آب بخيسانيد گياه زودتر سبز مي شود./30-15 درجه سانتي گراد

مناطق گرم و معتدل اواسط فروردين ماه و مناطق سردسير خرداد ماه

رديفي

فاصله دو بوته 20-15 سانتي متر و فاصله دو رديف 100-60 سانتي متر

خاکهای رسی شنی می باشد pH بین 5/5 تا 5/6

آبياري منظم هفته اي يكبار(در زمان گلدهي مرتب)

70-50 روز پس از كاشت(بذر ها داخل غلاف 25 درصد اندازه واقعي آنها باشد)

17-20 كيلوگرم در هكتار

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display