پاکت خانگی فلفل دلمه ای

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

فلفل دلمه

pepper

24 ساعت در آب خيسانده  در آب معمولي/20-18 درجه سانتي گراد

پس از نشاءگيري و بعد از برطرف شدن سرما(دو ماهه به مرحله نشاء مي رسد)

نشاءكاري

فاصله رديف 70 تا 100 و فاصله دو بوته 30 تا 50 سانتي متر

خاك سبك با PH:

5/6-5/5

 

آب زيادي نياز دارد(خاك مرطوب باشد)

1.5 ماه بعد از نشاء كاري( حدود 12 بار قابل برداشت)

2.5 كيلوگرم در هكتار(براي نشاءكاري)

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

فلفل دلمه

pepper

24 ساعت در آب خيسانده  در آب معمولي/20-18 درجه سانتي گراد

پس از نشاءگيري و بعد از برطرف شدن سرما(دو ماهه به مرحله نشاء مي رسد)

نشاءكاري

فاصله رديف 70 تا 100 و فاصله دو بوته 30 تا 50 سانتي متر

خاك سبك با PH:

5/6-5/5

 

آب زيادي نياز دارد(خاك مرطوب باشد)

1.5 ماه بعد از نشاء كاري( حدود 12 بار قابل برداشت)

2.5 كيلوگرم در هكتار(براي نشاءكاري)

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display