پاکت خانگی شلغم

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

شلغم

 Nape

 ، winter rape

ندارد/30 درجه سانتي گراد

اوايل شهريور

مستقيم (دستپاش)

فاصله خطوط رديف 20تا 30 و فاصله خطوط كشت 10 تا 15 سانتي متر

بافت لومي-شني،خاك عميق و حاصلخيز

با توجه به زمان كشت و خنك بودن هوا هر 7 روز يكبار و در صورت عدم تبخير بسته به نياز گياه

زماني كه ريشه شلغم به اندازه كافي رشد كرد و قطر آن بين 5 تا 6 سانتي متر باشد

4 تا5 كيلوگرم در هكتار

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

شلغم

 Nape

 ، winter rape

ندارد/30 درجه سانتي گراد

اوايل شهريور

مستقيم (دستپاش)

فاصله خطوط رديف 20تا 30 و فاصله خطوط كشت 10 تا 15 سانتي متر

بافت لومي-شني،خاك عميق و حاصلخيز

با توجه به زمان كشت و خنك بودن هوا هر 7 روز يكبار و در صورت عدم تبخير بسته به نياز گياه

زماني كه ريشه شلغم به اندازه كافي رشد كرد و قطر آن بين 5 تا 6 سانتي متر باشد

4 تا5 كيلوگرم در هكتار

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display