پاکت خانگی خیار چنبر

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

خيار چنبر

cucumber

بذرها 48 ساعت قبل از کاشت به مدت 24 ساعت بصورت غرقاب و 24 ساعت بصورت خوابانیدن در پارچه ی خیس آماده ی جوانه زنی میشوند/25-15 درجه سانتي گراد

فصل گرم حساس به سرما(مستقيم و خزانه)-بيست فروردين تا آخر ارديبهشت

جوي و پشته(روز پشته ها شيار هايي با عمق 5-3 سانتي متر ايجاد مي كنند)

فاصله بين رديف100-120  و فاصله بين دو بوته 70-50 سانتي متر

انواع خاک های  با زهکشی خوب- غنی از  مواد آلی-عميق و منفذ دار- 7-6 PH:

هر 4 تا 6 روز يك مرتبه

پس از برطرف شدن سرماي بهاره(اوايل تير تااواخر مرداد)

4-2 كيوگرم در هكتار

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

خيار چنبر

cucumber

بذرها 48 ساعت قبل از کاشت به مدت 24 ساعت بصورت غرقاب و 24 ساعت بصورت خوابانیدن در پارچه ی خیس آماده ی جوانه زنی میشوند/25-15 درجه سانتي گراد

فصل گرم حساس به سرما(مستقيم و خزانه)-بيست فروردين تا آخر ارديبهشت

جوي و پشته(روز پشته ها شيار هايي با عمق 5-3 سانتي متر ايجاد مي كنند)

فاصله بين رديف100-120  و فاصله بين دو بوته 70-50 سانتي متر

انواع خاک های  با زهکشی خوب- غنی از  مواد آلی-عميق و منفذ دار- 7-6 PH:

هر 4 تا 6 روز يك مرتبه

پس از برطرف شدن سرماي بهاره(اوايل تير تااواخر مرداد)

4-2 كيوگرم در هكتار

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display