پاکت خانگی خربزه

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

خربزه خاتوني

melon

12 ساعت قبل در مخلوطي از آب و خاكستر خيسانده و در محلي گرم قرار مي دهند/30-20 درجه سانتي گراد

اواسط يا اواخر بهار در مناطق معتدل در زمين اصلي مي كارند

كاشت به صورت جوي و پشته،كپه اي

فاصله دو بوته حدود 50 تا 60 سانتي متر و فاصله دو خط كشت بين 2 تا 2.5 متر

خاک سبک -شنی لومی.PH:7-6

هر 7-10 روز یکبار(بعد از اولين آبياري يك تنش به گياه مي دهند)

از اواسط خرداد شروع و تا مرداد ادامه می یابد. در کشتهای تابستانه زمان برداشت بعد از سرد شدن نسبی هوا در شهریور،مهر و آبان ماه انجام میشود.(120-80 روز پس از كاشت)

3 تا 5 كيلوگرم در هكتار

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

خربزه خاتوني

melon

12 ساعت قبل در مخلوطي از آب و خاكستر خيسانده و در محلي گرم قرار مي دهند/30-20 درجه سانتي گراد

اواسط يا اواخر بهار در مناطق معتدل در زمين اصلي مي كارند

كاشت به صورت جوي و پشته،كپه اي

فاصله دو بوته حدود 50 تا 60 سانتي متر و فاصله دو خط كشت بين 2 تا 2.5 متر

خاک سبک -شنی لومی.PH:7-6

هر 7-10 روز یکبار(بعد از اولين آبياري يك تنش به گياه مي دهند)

از اواسط خرداد شروع و تا مرداد ادامه می یابد. در کشتهای تابستانه زمان برداشت بعد از سرد شدن نسبی هوا در شهریور،مهر و آبان ماه انجام میشود.(120-80 روز پس از كاشت)

3 تا 5 كيلوگرم در هكتار

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display