پاکت خانگی اطلسی

تماس برای قیمت
نام بذرنام علمیزمان کاشتمکان رشدروش تکثیرخاک آبیاریزمان گلدهیوزن هزاردانه(گرم)عمق کاشتارتفاع تخمینی گیاه

اطلسی ایرانی

(یکساله)
Petunia spاوایل فرودین ماهنیم سایه تا آفتابیبذر

خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

خاک مرطوباواخر بهار تا اواخر پاییز

025/0-035/0

سطحی

 

30-20

 

نام بذرنام علمیزمان کاشتمکان رشدروش تکثیرخاک آبیاریزمان گلدهیوزن هزاردانه(گرم)عمق کاشتارتفاع تخمینی گیاه

اطلسی ایرانی

(یکساله)
Petunia spاوایل فرودین ماهنیم سایه تا آفتابیبذر

خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

خاک مرطوباواخر بهار تا اواخر پاییز

025/0-035/0

سطحی

 

30-20

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display