اكيناسه (سرخارگل)

تماس برای قیمت

نام علمی سرخار گل برگ باریک : Echinacea angustifolia

نام انگلیسی سرخار گل برگ باریک: echinacea

نام فارسی : سرخارگل برگ باریک

خانواده سرخارگل برگ باریک: Astracea 

درصد خلوص بذر سرخارگل برگ باریک: 98%

درصد قوه نامیه سرخارگل برگ باریک: 92%

وزن هزار دانه سرخارگل برگ باریک: 4/2 گرم

پراکنش سرخارگل برگ باریک: در ایران بصورت بومی وجود ندارد بلکه از کشورهاي دیگر وارد شده و در  جاهاي مختلف کشت می شود .

اکولوژي سرخارگل برگ باریک: از نظر اکولوژي مربوط به مناطق نیمه خشک و یا تا حدودي مرطوب است . 

موارد استفاده گیاه سرخارگل برگ باریک: از ریشه آن جهت درمان گزش مار به عنوان پادزهر ، درمان قانقاریا و دیگر خواص دارویی بعنوان افزایش مقاومت بدن مورد استفاده قرار می گیرد .

موارد استفاده بذر سرخارگل برگ باریک: جهت تکثیر گیاه کاربرد دارد . 

شکل بذر سرخارگل برگ باریک: شکل بذر حالت نوك مداد را دارد و بیشتر حالت ذوزنقه اي است که چهار ضلع آن از نظر اندازه متفاوت هستند .

رنگ بذر سرخارگل برگ باریک: رنگ بذر بیشتر رنگ خاکی بوده ولی در مواردي حالت کرم رنگ و قهوه اي بسیار باز هم می شود.

نوع میوه بذري سرخارگل برگ باریک: کپسول

 مشخصات دیگر سرخارگل برگ باریک: جهت سبز شدن و جوانه زنی بذر در آزمایشگاه بستر  tp  یا bp  و دمای متناوب 20 تا 30 درجه سانتی گراد به مدت 21 روز همراه با پیش تیمار نور و  پیش سرما به مدت 7 روز توصیه می شود .

 

نام علمی سرخار گل برگ باریک : Echinacea angustifolia

نام انگلیسی سرخار گل برگ باریک: echinacea

نام فارسی : سرخارگل برگ باریک

خانواده سرخارگل برگ باریک: Astracea 

درصد خلوص بذر سرخارگل برگ باریک: 98%

درصد قوه نامیه سرخارگل برگ باریک: 92%

وزن هزار دانه سرخارگل برگ باریک: 4/2 گرم

پراکنش سرخارگل برگ باریک: در ایران بصورت بومی وجود ندارد بلکه از کشورهاي دیگر وارد شده و در  جاهاي مختلف کشت می شود .

اکولوژي سرخارگل برگ باریک: از نظر اکولوژي مربوط به مناطق نیمه خشک و یا تا حدودي مرطوب است . 

موارد استفاده گیاه سرخارگل برگ باریک: از ریشه آن جهت درمان گزش مار به عنوان پادزهر ، درمان قانقاریا و دیگر خواص دارویی بعنوان افزایش مقاومت بدن مورد استفاده قرار می گیرد .

موارد استفاده بذر سرخارگل برگ باریک: جهت تکثیر گیاه کاربرد دارد . 

شکل بذر سرخارگل برگ باریک: شکل بذر حالت نوك مداد را دارد و بیشتر حالت ذوزنقه اي است که چهار ضلع آن از نظر اندازه متفاوت هستند .

رنگ بذر سرخارگل برگ باریک: رنگ بذر بیشتر رنگ خاکی بوده ولی در مواردي حالت کرم رنگ و قهوه اي بسیار باز هم می شود.

نوع میوه بذري سرخارگل برگ باریک: کپسول

 مشخصات دیگر سرخارگل برگ باریک: جهت سبز شدن و جوانه زنی بذر در آزمایشگاه بستر  tp  یا bp  و دمای متناوب 20 تا 30 درجه سانتی گراد به مدت 21 روز همراه با پیش تیمار نور و  پیش سرما به مدت 7 روز توصیه می شود .

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display