اسکبیوزا

تماس برای قیمت

نام علمی: Scabiosa spp

زمان گلدهی اسکابیوزا: از اواخر اردیبهشت تا اواخر تابستان گل می دهد  .

نیاز های اسکابیوزا : نور فراوان خورشید و خاک حاصلخیز با زه کش خوب و مطلوب می خواهد . ارقام پا بلند آن نیاز به  سانت متر رسید نیاز به سر برداری دارد . حذف گل های 20 تا 15قیم دارند . وقتی ارتفاع گیاه به پژمرده به تداوم گلدهی کمک می کند .

تکثیر اسکابیوزا: از طریق بذر و تقسیم بوته ( انواع چند ساله ) افزایش می یابد .

بذر در پاییز یا اواخر تابستان کشت می شود . و در اوایل بهار نشاء ها به زمین اصلی منتقل می شود . بذر کاری مستقیم نیز امکان دارد که نیاز به تنک خواهد داشت . چند ساله ها در اسفند ماه یا فروردین بذر کاری می شوند و  سال بوته ها را از خاک خارج کرده 3 تا 2 در پاییز قسمت های هوایی گیاه حذف می شود . هر تقسیم و در یک باغچه با خاک تازه کشت می کنند . 

نام علمی: Scabiosa spp

زمان گلدهی اسکابیوزا: از اواخر اردیبهشت تا اواخر تابستان گل می دهد  .

نیاز های اسکابیوزا : نور فراوان خورشید و خاک حاصلخیز با زه کش خوب و مطلوب می خواهد . ارقام پا بلند آن نیاز به  سانت متر رسید نیاز به سر برداری دارد . حذف گل های 20 تا 15قیم دارند . وقتی ارتفاع گیاه به پژمرده به تداوم گلدهی کمک می کند .

تکثیر اسکابیوزا: از طریق بذر و تقسیم بوته ( انواع چند ساله ) افزایش می یابد .

بذر در پاییز یا اواخر تابستان کشت می شود . و در اوایل بهار نشاء ها به زمین اصلی منتقل می شود . بذر کاری مستقیم نیز امکان دارد که نیاز به تنک خواهد داشت . چند ساله ها در اسفند ماه یا فروردین بذر کاری می شوند و  سال بوته ها را از خاک خارج کرده 3 تا 2 در پاییز قسمت های هوایی گیاه حذف می شود . هر تقسیم و در یک باغچه با خاک تازه کشت می کنند . 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display