.

بذر یونجه یزدی

فروش بذر یونجه یزدی- خصوصیات رقم یونجه یزدی
0/0

یونجه یزدی نسبت به گرما و خشکی مقاوم است و ارتفاع ساقه آن به حدود 50 تا 60 سانتی متر می رسد. برگ های یونجه یزدی درشت تر و ضخیم تر از یونجه همدانی است. برگ های یونجه یزدی از نژاد همدانی بازتر است و مقدار کرک در یونجه یزدی بیشتر از یونجه همدانی است. به علت گرم و خشک بودن منطقه، ساقه ها قوی تر و ضخیم تر از یونجه همدانی است. این یونجه برای مناطقی همچون اطراف تهران، یزد و کرمان مناسب است.

خصوصیات رقم یونجه یزدی

اقلیم مناسب یونجه یزدی: گرم و خشک

ارتفاع یونجه یزدی: 50-60 سانتی متر 

تعداد چین یونجه یزدی: 4-5

اندازه برگ های یونجه یزدی: بزرگ

تراکم ساقه و برگ یونجه یزدی: نسبتا متراکم

درصد خلوص بذر یونجه یزدی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه یزدی: 95% 

 

بذر یونجه همدانی

 

بذر یونجه رنجر

 

بذر یونجه بغدادی

 

بذر یونجه نیکشهری

 

بذر یونجه مائوپا

 

بذر یونجه بمی

 

بذر یونجه یزدی

 

 بذر قره یونجه

 

بذر یونجه اصفهانی

 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند