.

بذر یونجه مائوپا

فروش بذر یونجه مائوپا- خصوصیات رقم یونجه مائوپا
0/0

منشأ یونجه مائوپا از یونجه کشور آمریکا می باشد. یونجه مائوپا از تلاقی بین یونجه های آمریکایی و آفریقایی به وجود آمده است و در حقیقت از یونجه ای به نام آفریکن African حاصل شده است. یونجه مائوپا در برابر گرما و خشکی بسیار مقاوم است. تعداد برگ های آن نسبتاً زیاد و پر محصول است. ولی در برابر سرما حساس و ضعیف است. یونجه مائوپا برای مناطق گرم کشور مناسب است.

خصوصیات رقم یونجه مائوپا

اقلیم مناسب یونجه مائوپا: گرم و خشک

ارتفاع یونجه مائوپا: 60-70 سانتی متر

تعداد چین یونجه مائوپا: 6-7 چین

اندازه برگ های یونجه مائوپا: درشت و پهن

تراکم ساقه و برگ یونجه مائوپا: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه مائوپا: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه مائوپا: 95% 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند