.

بذر های خارجی

نمایش
در هر صفحه

بذر باقلا ایتالیایی

بذر باقلا ایتالیایی از شرکت GALASSI SEMENTI ایتالیا در بسته بندی کیسه های 10 کیلویی موجود ...
0/0

بذر چغندر لبویی ایتالیایی

بذرچغندر لبویی از شرکت GALASSI SEMENTI ایتالیا در بسته بندی های پاکت یک کیلویی موجود می با...
0/0
0/0

بذر خیار ایتالیایی

بذر خیار از شرکت GALASSI SEMENTI ایتالیا در بسته بندی های قوطی 500 گرمی موجود می باشد. این...
0/0

بذر شلغم ایتالیایی

بذر شلغم از شرکت GALASSI SEMENTI ایتالیا در بسته بندی های قوطی 500 گرمی موجود می باشد دارا...
0/0

بذر گل کلم سفید ایتالیایی

بذر گیاه گل کلم سفید از شرکت GALASSI SEMENTI ایتالیا در بسته بندی های قوطی 100 گرمی موجود ...
0/0

بذر گل کلم قرمز

بذر گیاه گل کلم قرمز از شرکت GALASSI SEMENTI ایتالیا در بسته بندی های قوطی 100 گرمی موجود ...
0/0

بذر گیاه سنبل الطیب سالادی ایت...

این گیاه با نام CORN SALAD یکی از واریته های VALERIANA OFFICINALIS است که با واریته دارویی...
0/0