گروه بندی کالاها

بسته خانگی پاکان بذر

نمایش در هر صفحه

بذر آویشن پاکان بذر

بذر گیاه دارویی - ابعاد بسته بندی: 18 × 13 سانتی متر - وزن بسته بندی: 10 گرم - عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر
0/0 تومان

بذر اسفناج پاکان بذر

فصل کاشت: بهار ، تابستان - وزن بسته بندی: 22 گرم- قوه نامیه: 70 درصد- خلوص: 94 درصد - عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر
0/0 تومان

بذر بابونه پاکان بذر

وزن بسته بندی: 16 گرم - عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر
0/0 تومان

بذر بادرنجبویه پاکان بذر

بذر گیاه دارویی - فصل کاشت: بهار ، زمستان - وزن بسته بندی: 8 گرم- قوه نامیه: 90 درصد- خلوص: 98 درصد - مقدار فضای پیشنهادی برای کشت: 8 تا 10 نشا برای هر متر مربع - عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر
0/0 تومان

بذر بادمجان پاکان بذر

بذر صیفی جات - فصل کاشت: بهار ، زمستان - ابعاد بسته بندی: 13 × 17 سانتی متر - وزن بسته بندی: 11 گرم- قوه نامیه: 70 درصد- خلوص: 95 درصد - عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر
0/0 تومان

بذر پیازچه پاکان بذر

بذر سبزیجات - فصل کاشت: بهار - وزن بسته بندی: 15 گرم- قوه نامیه: 80 درصد- خلوص: 96 درصد - عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر
0/0 تومان

بذر ترب پاکان بذر

بذر سبزیجات - فصل کاشت: بهار ، تابستان - ابعاد بسته بندی: 13 × 17 سانتی متر - وزن بسته بندی: 17 گرم- قوه نامیه: 85 درصد- خلوص: 97 درصد - مقدار فضای پیشنهادی برای کشت: 8 - 6 متر مربع - عمق لازم برای کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر
0/0 تومان