.

بذر یونجه یکساله (اسکوتلاتا)

تماس برای قیمت

نام علمی: Medicago scutellata