.

بذر اروشیا

0/0

نام علمی: Eurotia ceratoides

گیاه اروشیا به علت داشتن فرم بوته ای، مقاومت در برابر خشکی، درصد پروتئین مناسب و تکثیر آسان یکی از گیاهان بومی مراتع بیابانی است که اهمیت ویژه در مراتع خشک و نیمه خشک دارد. 
این خصوصیات سبب شده تا در طرحهای احیاء و اصلاح مراتع این گیاه مورد استفاده قرار گیرد. 
این گونه از جمله گیاهانی است که علاوه بر خوشخوراکی، مقاومت خوبی در برابر خشکی و چرای دام دارد. 

شروع رشد رویشی این گیاه در اواسط اسفند ماه بوده، در اواخر اردیبهشت گیاه مرحله گل­دهی را گذرانده و بذر ­دهی آن در مرداد ماه است. همچنین بالاترین میزان پروتئین گیاهی در زمان گل­دهی وجود دارد.

طبق تحقیقات انجام شده، بهترين روش كاشت روش شخم و بعد از آن روش هاي ديسك، كپه اي و چاله اي بوده اند. تاريخ كاشت نيمه آذر ماه و دي ماه در تمامي روش ها باعث استقرار بيشتر گياه شده است. روش هاي شخم و ديسك در 15 آذرماه بيشترين استقرار را نشان مي دهد.

لینک مقاله بررسي بهترين زمان و روش كاشت اروشيا ((.Eurotia ceratoides (L) در سبزوار: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=66104

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند