.

بذر تره فرنگی

0/0

نام علمی تره فرنگی: Allium ampeloprasum

درصد خلوص بذر تره فرنگی: ۹۸٪

درصد قوه نامیه بذر تره فرنگی: ۸۶٪

وزن هزاردانه بذر تره فرنگی: ۳/۲ گرم

pH خاک مناسب تره فرنگی:۵/۵- ۶/۵

روش کاشت تره فرنگی: کاشت بذر به صورت مستقیم یا کاشت در خزانه جهت تهیه نشاء

زمان کاشت بذر در خزانه: بهمن ماه

تراکم کاشت نشاء تره فرنگی: ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار نشاء در هر هکتار

نیاز نوری تره فرنگی: روز بلند و نیازمند نور شدید

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند