.

بذر گون مرتعی

0/0

نام علمی گون مرتعی: Astragalus cyclophyllus

گون مرتعی با نام علمی Astragalus cyclophyllus گیاهی است از خانواده بقولات که از نظرمرتعی، اقتصادی و دارویی دارای اهمیت زیادی می باشد. گون مرتعی چندساله از خانواده پروانه آسا، براي تعليف دام بسيار خوش خوراك بوده و گياهخواران حيات وحش . نسبت به آن علاقه وافري نشان مي دهند. رويشگاه آن در ايران در استانهاي همدان، كردستان، كرمانشاه، اصفهان، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، فارس، مركزي و لرستان قرار دارد. توليد علوفة اين گياه بسيار خوب بوده و زنبورداران اين گونه را براي تهیه عسل بسيار مفيد مي دانند. با اين وجود و با توجه به اينكه اين گونه در ايران از نظر خطر انقراض گونه اي آسيب پذير معرفي شده است. 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند