.

بذر چمن برموداگراس

0/0

نام علمی چمن برموداگراس: Cynodon dactylon

درصد خلوص بذر چمن برموداگراس: 98%

درصد قوه نامیه بذر چمن برموداگراس: 85%

وزن هزاردانه بذر چمن برموداگراس: 0/5 گرم

کاربرد چمن برموداگراس: زمین های ورزشی (فوتبال، گلف و ....)

عمق کاشت چمن برموداگراس:

یک سانتی متر

تعداد تقریبی بذر چمن برموداگراس برای هر متر مربع:

4الی 5متر مربع

فصل کاشت چمن برموداگراس:

هوای خنک

زمان جوانه زنی بذر چمن برموداگراس:

7 روز

 میزان نور مورد نیاز چمن برموداگراس:

آفتاب

نوع خاک موردنیاز چمن برموداگراس:

سبک و غنی

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند