.

بذر پیازچه پاکان بذر

فروش بذر پیازچه پاکان بذر
0/0

فصل کاشت: بهار

ابعاد بسته بندي: 13 × 17 سانتي متر

وزن بسته بندي: 15 گرم

قوه ناميه: 80درصد

خلوص: 96درصد

عمق لازم براي کاشت: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند