.

بذر بادمجان پاکان بذر

فروش بذر بادمجان پاکان بذر
0/0

فصل کاشت بذر بادمجان: بهار ، زمستان

ابعاد بسته بندی بذر بادمجان: 13 × 17 سانتی متر

وزن بسته بندی بذر بادمجان: 11 گرم

قوه نامیه بذر بادمجان: 70 درصد

خلوص بذر بادمجان: 95 درصد

عمق لازم برای کاشت بذر بادمجان: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند