.

بذر اسفناج اورینتال پراید روزن سید برگشتی

بذر اسفناج اورینتال پراید
0/0

نام علمی اسفناج: Spinacia oleracea

درصد خلوص بذر: 99 درصد

درصد قوه نامیه بذر: 90 درصد

نام رقم: اورینتال پراید

ارتفاع بوته: کوتاه

رنگ برگ: سبز متوسط

نوع برگ: نیزه ای

فصل مناسب کاشت: پاییز و بهار

طول دوره رشد: 40 تا 50 روز (متوسط رس)

مدت زمان جوانه زنی: 7 تا 10 روز پس از کاشت

مشخصات برجسته:

بسیار پر برگ، درای برگ لطیف و مغذی، ارتفاع کوتاه بوته، بذر بدون خار، قابل توصیه برای اکثر مناطق کشور

مبدا: شرکت روزن سیدز هلند

نوع بسته بندی بذر: بسته های یک و ده کیلویی

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند