.

بذر آتریپلکس لوکولادا

0/0

نام علمی: Atriplex leucoclada

نام های دیگر آتریپلکس: سلمکی، سلمک سا، علف شور، بوته شور، اسفناج باغی

مقاومت نسبت به شوری: بسیار مقاوم.

مقاومت نسبت به سرما و گرما: حرارت های بین 15- 40 درجه سانتی گراد را تحمل می کند.

موارد مصرف: علوفه دام به علت مقدار پروتئین و ویتامین A بالا - استفاده جهت بیابان زدایی - تجدید اراضی فرسوده مانند تپه های شنی، خاک های شور- آهکی و کم عمق