.

 


 شرکت پاکان بذر اصفهان به عنوان تولید کننده برتر انواع بذر با خلوص و قوه نامیه بالا و عاری از بذر سس، از جمله انواع بذر یونجه استاندارد (گواهی شده)، بذر سبزیجات و صیفیجات، بذر گیاهان دارویی، بذر گل های زینتی، بذر گیاهان علوفه ای و زراعی، بذر دختان و درختجه های مثمر و غیر مثمر، بذر گیاهان مرتعی و بیابانی و همچنین انواع محصولات گیاهان دارویی و نشاء گیاهان دارویی در کشور، آماده عرضه انواع محصولات به سراسر ایران میباشد.


 


محصولات ویژه

بذر گلرنگ

فروش بذر گلرنگ
0/0

بذر یونجه همدانی

فروش بذر یونجه همدانی- خصوصیات رقم یونجه همدانی
0/0

بذر کارلا (خربزه تلخ)

فروش بذر کارلا
0/0

بذر اسفناج بدون تیغ

فروش بذر اسفناج بدون تیغ
0/0

بذر یولاف (جو دوسر)

فروش بذر یولاف فروش بذر جو دوسر فروش یولاف فروش جو دوسر
0/0

بذر کینوا

فروش بذر کینوا
0/0

تبلیغات